Posts Tagged ‘sinsay muna at makapagkape’

Sinsay Muna At Makapagkape!

image of neighbors talking, borrowed from cedoburlington.org

Kumustahan tungkol sa buhay-buhay/ cedoburlington.org

Doon sa amin, pag may napadaang kakilala sa tapat ng bahay, agad siyang binabati ng maybahay ng mga katagang ‘Sinsay muna at makapagkape.’ Ang kakilalang iyon ay maaaring kamag-anak, kaibigan o sadyang kakilala lamang.

 

Ang sinsay ay salitang ang ibig sabihin ay lumiko o dumaan. Sa ingles, ang pakahulugan ng sinsay ay to make a turn. Ang pag-aayang dumaan ay isang kaswal na imbitasyong maaring pagbigyan o tanggihan ng inaalok.

 

Ang pag-aayang magkape ay totoo. Talagang laging may nakasalang na kumukulong barakong kape sa mga kalan ng mga bahay-bahay sa amin. Totoo ring magaan sa loob itong ibinabahagi ng may-ari ng bahay sa mga may nais. Kapag sinuswerte ang dumaang inalok, baka ang kape ay may kasama pang tinapay.

 

Kapag tinanggap ng dumadaan ang alok na suminsay, ang pagkakape ay umpisa na ng kwentuhan sa pagitan ng maybahay at kanyang bisita. Marami silang maaring maging paksa – mula sa mga pang-araw-araw na buhay hanggang sa malalaking hamong kinakaharap ng kani-kanilang pamilya. Ang huntahan nila ay maaring tumagal mula sa labinlimang minuto hanggang sa kalahating araw.

 

image of neighbors having coffee, borrowed from joyerickson.wordpress.com

Kape at kwentuhan/ joyerickson.wordpress.com

 

Sa mga pagkakataong tinatanggihan ang alok na magkape, ang inaalok ay nangangakong babalik sa isang araw, kapag hindi siya nagmamadali.  Sa kabilang banda, ang maybahay na nag-aalok ay hindi offended. Bagkus, gracious niyang ise-send off ang dumaan sa kanyang pupuntahan, batid ang pagkaalam na isang araw nga, ang inalok ay babalik.  Pagdating ng pagkakataong iyon,  ang dumadayong magkape ay karaniwang may bitbit na kakanin.

 

Hindi ko nakikita rito sa malaking lungsod ang tipo ng open hospitality na mayroon sa lugar namin. Dito, karaniwang by appointment ang pagbisita ng kamag-anak, kaibigan o kakilala. Hindi maaaring basta-basta mag-drop by ang  isang kakilala sa bahay ng isa pa para makipag-kape at makipag-kwentuhan. Unti-unti, nabatid ko ang kaibahan ng personal na relasyon at galaw ng buhay sa baryo kumpara sa malaking lungsod.

 

Hanggang sa ngayon, uso pa rin sa aming lugar ang mag-alok sa dumaraang suminsay at magkape. Pero napansin ko ring nitong mga huling taon, instant coffee na ang inaalok na inumin sa bisita. Bibihira na ang bahay na may pirming nakasalang na barakong kape.

 

image of a cup of hot coffee

Magkape ka muna/ newyorkette. com

 

 

* Huling binago ni Doon Po sa Amin noong ika-20 ng Nobyembre para idagdag ang mga larawan.