Posts Tagged ‘report card’

Maiksi Lang…

cartoon image of somebody reading a report

Masaya po ang mga ulat doon sa amin/ static1.kilu.net

 

Top 12 Informative Posts:

 

Bakuran Natin – mga halamang tanim sa loob ng bakuran

Sabado ng Kamusmusan – pamumuhay ng malapit sa kalikasan

Sukatin Mo – mga tradisyunal na panukat

Ang Paho Nga Naman – apat na klase ng mangga

Pag-iigib ng Tubig – panahong wala pang tap water

Banda Roon – sense of direction ng taga-amin

Pagtatanim at Pangangalaga ng mga Gulay – mga batayang hakbang sa pagtatanim

Bago Makapag-ani – mga dapat gawin bago maani ang palay

Usong Yari ng Bahay – mga sementadong bahay doon sa amin

Wala Niyan sa Amin – mga gulay at prutas na wala sa amin

Kahit Munti – bahay-kubo, bahay na una naming tirahan

Baka Sakali – pag-aalaga ng baka at iba pang hayop

 

* Ang info posts ay nakaayos sang-ayon sa pagkakasunud-sunod, mula pinakamataas ang estadistikong nakuha hanggang sa pinakamababa. Ang mga ito ang nakakuha ng pinakamataas na estadistiko for all time sa DPSA site. Hindi kasali ang istadistikong nabilang  sa Bungad o Homepage.

 

Top 12 Posts for Bloggers:

 

Ang Bagong Betamax – Rated PG – bakit mahalay ang mag-blog

Minsan, Dumating Ka sa Buhay Ko – di-inaasahang pagsinta

Luntiang Panganib: deconstructing salbehe – ang blogger na si salbehe

Gawa-Gawa Lamang – blogging bilang virtual experience

Kung Tapos Na ang Lahat – pagmamahalang nauwi sa wala

Larawan ng Taong Wala sa Sarili – paglalarawan sa taong in love

Pakiramdam – pagiging emosyunal

Bukas – pagtatangkang lumimot

Si May 11 – kwento ukol sa aming ina

Daloy – pagkaipit sa trapiko

KM2: Sa Pamilihan ng Paniniwala – pagpili ng paniniwalaan

Ba’t mo nga ako iniwan? – mga panimdim ng isang iniwan

 

* Ang bloggers’ preferred posts ay nakaayos ayon sa petsa lamang ng pagkakalathala – mula pinakamaaga hanggang sa pinakahuli. Ang mga ito ang nakakuha ng pinakamataas na estadistiko among posts classified as blog about blogging, profiles and emo/mushy writings. Hindi kasali ang estadistikong binilang para sa Bungad o Homepage.

 

Top 12 Personal Favorite Posts:

 

Ang Kuluong – kuhanan namin ng tubig-inumin noon

Walang Bait – kailan nasasabihang walang bait

Parang Puputok – kahihiyan sa loob ng klasrum

Huling Araw ng Pasok – eksena sa opisina bago mag-pasko

Ang Kwento ni Nine – tsismis sa baryo

Nanliligaw sa Tanghali – lumang tradisyon ng ligawan

Ngiti – iba’t ibang klase ng ngiti

Ang Magmahal – mga personal na ugnayan ng isang tao

Nananawagan –  huwag paglaruan ang damdamin (tula)

Payapang Dagat – ang dagat sa buhay ng tao

Pangako ng Tag-ulan – ups and downs ng tag-ulan

Dantay – touch and sensations

 

* Ang personal favorite posts ay nakaayos ayon sa petsa lamang ng pagkakalathala – mula pinaka-una hanggang sa pinakahuli. Hindi ayon sa pinakapaborito o sa taas ng nakuhang estadistika.