Posts Tagged ‘pitasin natin’

Pag-aani ng mga Tanim

image of eggplants ready for harvesting

Pag walang pang-ulam, may talong sa puno/ bar.gov.ph

Ito ang pinakamasayang parte sa pagtatanim – ang anihan o harvest. Bawat halaman, may kanya-kanyang panahon ng pagsuloy, paglaki at paglago hanggang sa gumulang na ang kanilang mga bunga o lamang-ugat na siyang maaring anihin at ihanda para kainin. Sa mga nagtatanim ng halamang-gulay, ibang saya ang dulot pag nakitang maaari nang pitasin ang mga bunga at ugat na pinaghirapan at inalagaan sa mahaba-haba ring panahon.  Ang mahawakan ang malulusog na bungang ilang buwan o taon ding pinagtiyagaan at binantayan para magkaroon ng katuparan  – katuparang maihain o maipagbili para maihain sa hapag ng iba.

 

image of bataw beans ready for harvesting

Masarap ang bataw sa gulay na bulanglang/ flickr.com

Sa amin sa bukid, halos buong taon o year-round, mayroong inaani. Bale, ini-schedule ang pagtatanim sa paraang tuluy-tuloy na may maaani kada buwan. Kung maari nga, kada linggo. Bibigyan ko kayo ng ilang halimbawa. Ang kalabasa, may season iyan. Ganoon din ang pipinong Tagalog. Ganitong panahon ang tag-pipino sa amin. Ang patani rin, may panahon iyan kung kailan lang mamumulaklak at mamumunga ng husay. Ang mga kasabayan ng patani ay ang sebatsi at ang bataw.

 

image of bitter gourd hanging from its vine

Inaani pag mabilog at magulang na/ wn.com

Sa kabilang banda, ang talong, ang sitaw at ang kibal o paayap naman ay maaring itanim at pabungahin sa buong taon. Ganoon din ang kamatis na pangkaraniwan o table tomatoes. Ang ampalaya raw ay maaring pabungahin sa buong taon pero doon sa amin, dalawang beses isang taon lang ang anihan nito.  Ang karamihan naman sa mga talbos o green leafy vegetables, buong taon ring napag-aanihan, gaya ng malunggay.  Ganoon pa man, karamihan sa mga gulay sa bansang tropiko ay pinakamasisigla ang paglaki at pagbunga sa panahon ng tag-ulan – Hunyo hanggang Agosto. Masagana ang hapag sa kabukiran sa mga buwang iyan para roon sa mga masisipag magtanim at mag-alaga ng gulay.

 

 

 

Please see:

http://www.bar.gov.ph/vegrde/rdeprograms.htm

http://www.stuartxchange.org/Kalabasa.html

http://www.bpi.da.gov.ph/Publications/productionguides/squash.htm

http://agriculture-b.blogspot.com/2010/02/tomato-not-just-for-salads.html

http://www.filipinoherbshealingwonders.filipinovegetarianrecipe.com/ampalaya.htm

http://www.agribusinessweek.com/they-plant-the-next-crop-way-ahead-of-the-last-harvest-of-their-standing-crop/

http://www.agripinoy.net/growing-malunggay-or-moringa.html