Posts Tagged ‘paano sinusukat ang pag-unlad o kawalan nito sa mga liblib na lugar?’

Hindi na maputik ang daan sa amin, part 6

 

Hello, mga ka-blogs! Nag-umpisa ang kwentuhan natin sa typical features ng isang bayan sa Pilipinas – may munisipyo, gasolinahan at ice plant. Idagdag pa ang simbahan. Lagi nga namang may simbahan sa bayan… At mahalagang landmark ito  ng lugar, oo. Ang biruan nga, magkatapat daw parati ang simbahan at ang munisipyo sa bayan dito sa atin – nagtatanungan daw ang dalawang institusyon – magkano na ang koleksyon ng bawat isa, haha. Sa biruan ‘yaan… 🙂

 

Image of a chart depicting balanced approach to development

May adhikaing balance and harmony daw ang pag-unlad/ http://www.publicadministration.net

Ang sinisilip natin sa talakayan, kung mabagal nga ba ang pag-unlad sa Pilipinas… Kung nasa lugar ba ang assertion o reklamong “atrasado” ang mga barrio o villages na baku-bako ang mga daan? Maari ring silipin – malaki ba masyado ang pagkakaiba o distansya ng mga bayan sa mga nayon o baryo – dito sa atin? May magagawa ba para mas paglapitin ang dalawang entities? Paano nga ba pabibilisin ang ugnayan ng dalawa at paano papapasukin ang pag-unlad sa mga kanayunan sa bansa? Sa mas malayu-layo na, ngunit lapat na perspective – paano nga ba ang pagpapaunlad ng kaparaanan ng pamumuhay o way of life ng mga taong nasa ibabang antas o nasa grassroots? Doable kaya ang mga nabanggit? 🙂

 

 

Sa pag-aaral ng lipunan, maraming approaches ang ginagamit para tingnan o suriin ang pag-unlad o development. O, kaya, ang kawalan o kakulangan nito sa isang bansa…  Mayroong ang gamit na panukat ay modernization – ang kakayahan ng pamayanang magkaroon at sumabay sa mga makabagong kaalaman, teknolohiya at kaparaanan ng buhay. Sa approach na ito, pinagko-contrast ang makabago at makaluma.  Inililista, tinitingnan at sinusukat dito ang pagkakaiba o discrepancy or gap ng dalawa. Mayroon namang ang approach ay urban-rural dichotomy. Ang urb ay salitang ang kahulugan ay city. Sa approach na ito, citified ways versus rural ways… Ang mga indicators na ginagamit ay ang pagkakaroon ng palengke, eskwelahan, ospital, public transport at density ng population per square kilometer, mga ganyan…

 

Mayroon din namang nag-aaral ng pamayanang ang ginagamit na approach ay North-South dichotomy – ang pagkukumpara sa features ng Hilaga at ng Timog na bahagi ng lugar. Itong approach ay ginagamit sa pag-aaral ng ugnayan sa loob ng isang bansa at pati rin sa ugnayan sa pagitan ng mga bansa. Ang North-South approach ay isang model o prototype of development. Maari ring sabihin, isang stereotype na pagtingin… Sinasabi rito, ang Hilaga ay karaniwan daw na mas maunlad kaysa sa Katimugang bahagi. Ang Hilaga raw ay temperate ang klima samantalang ang ibaba – karaniwang tropical kundiman, disyerto.

 

Image of a street post contrasting directions of wealth and poverty

Karaniwan daw na mas mayaman ang mga nasa gawing Hilaga habang nagdarahop naman ang mga nasa bandang Timog/ wagner.nyu.edu

 

Sabi rin, ang nasa ibaba ay supplier ng raw materials habang ang nasa itaas daw na bahagi ay siyang processor ng materials at sa gayon ay kumikita ng mas malaki. Bale, sa Hilaga, karaniwang commerce and industry-based ang kabuhayan ng mga tao, samantalang ang Timog daw ay agricultural at kung minsan pa, pastoral and downright rural. Ang North daw ay progresibo at tuluy-tuloy ang gulong ng pag-unlad, samantalang ang South ay static o stagnant – pagdating sa progreso… Sa internasyunal na antas, ang sabi, ang mga tao raw sa Hilaga ay colonizers,  habang ang mga taga-Timog ay colonized people. Ang Northerners ay First World countries o kaya ay Second World, habang ang Southerns ay Third World people.

 

Mayroon ding approach sa Social Science na kung tawagin ay core-periphery. Sa analysis na ito, ang mga metropolis daw ng isang bansa ang core, habang ang outskirts ang periphery. Bale, ang isang lugar daw ay may mga regions na importante – centers –  at may mga rehiyon namang auxillary or supplemental lamang. Sabi rito, ang development daw ay karaniwang nag-uumpisa sa trading centers at mag-i-spread away from it – across the sub-regions or outskirts… Ang approach na ito ay di tinatangkilik ng karamihan. Sabi sa mga pag-aaral na nailathala –  hindi nangyayari o  napakabagal ng pagkalat ng development and modernization mula sa sentro patungong outskirts. Iniimbak at sinosolo raw ng mauunlad na cities ang pag-asenso, sa napakahabang panahon at halos walang pag-unlad na dumadaloy sa mga kalapit na bayan at bukid.

 

Image of people climbing up the stairs

Mas accurately raw nasusukat ang pag-unlad ng tao gamit ang HDI approach kumpara sa pagsukat gamit ay simpleng GDP per capita / http://www.distinctiveleadership.com.au

Ang internasyunal na institusyon ng United Nations (UN),  ang gamit ay ang approach na human development index (HDI). Dito, may basket of indicators na siyang panukat sa pagkakaroon ng pag-unlad ng isang bansa o grupo ng mga tao. Ang nilalaman ng HDI ay life expectancy o tagal ng buhay, edukasyon at income indices (gross national income at purchasing power parity per capita). Layon ng HDI approach to development na i-pokus ang pag-unlad sa tao o ang pagtataguyod ng people-centered policies, kaiba sa dating mas technical and economics-centered na approach. Ang luma o dating approach, mas hawig sa gamit ng mga technocrats –  GDP per capita ang laman at nakadiin  sa pagkakaroon o kawalan ng infrastructures sa bansang sinusukat.

 

 

Matatagal na nga ba ang mga bayan-bayan sa Pilipinas? Gaano na sila kagugulang? Makatarungan bang ikumpara ang mga kabayanan dito sa atin sa mga bayan-bayan sa Europa, halimbawa, mga pamayanang anim na raan hanggang isang libong taong gulang na? Ang bayan ng Unisan, Quezon kilala dati bilang Kalilayan – ang pinakamatandang bayan daw sa Pilipinas – itinayo bago pa dumating ang mga Kastila. Ang susunod sa listahan ay ilang piling lugar sa probinsya ng Cebu, kung saan unang nag-settle ang mga Kastilang mananakop – higit 400 taon ang nakakaraan.

 

Image of a street post denoting past, present and future

Mas mabuti kung makikita ang ugnayan ng nakalipas, kasalukuyan at hinaharap ng lipunan/ http://www.hr.unimelb.edu.au

 

Ang kasunod ay ang mga trading centers, walled towns and cities na itinayo pa rin ng mga kaparian – mula huling kwarto ng 1500s hanggang sa sunod na siglo. Maaring silipin ang kasaysayan ng ilang piling bayan sa bansa – mga naging seats ng Spanish government, hometowns o home cities ng mga obispo at mga naging sentro ng kalakalan  – sa Maynila (Intramuros area), sa Cebu,  sa ilang bahagi ng Kabisayaan, tulad ng Bacolod, sa ilang bayan sa Bicol region, sa Lipa, Batangas, sa ilang bayan sa Cavite at Laguna, sa ilang bahagi ng Bulacan, Pampanga at Tarlac,  sa Ilocos Norte at  sa Lalo, Cagayan…

 

Siyanga pala, may mga nagsasabing ang Jolo, Sulu ay isa rin sa mga naunang bayan dito sa atin – pre-Spanish times  settlement and early cradle of civilization sa bansa raw ang nasabing bayan. Panahon pa raw ito ng Bornean, Chinese and Dutch trades…

 

Mga ka-blogs, ini-encourage kayong magbahagi sana ukol sa nalalaman ninyong oldest towns sa bansa – kung saan naipundar ang mga unang habi ng sibilisasyon dito sa atin at unang na-establish ang mga gawi ng indigenous life.  Alin-alin ang oldest towns dito sa atin, sa pagkakaalam ninyo? Mauunlad ba sila sa kasalukuyan? 🙂