Posts Tagged ‘okey magkasakit’

Pag Nagkakasakit…

image of a sick child with her favorite toy, borrowed from fotosearch.com

mahirap ang magkasakit para sa isang bata /fotosearch.com

Sakitin ako noong bata pa. Parang wala na lang sa akin noon ang kabitan ng dextrose. Kabisado ko ang itsura ng mga kisame ng iba’t ibang ospital sa aming probinsya.

 

Doon sa amin, maraming privileges ang isang batang nagkakasakit. Okey na okey sana.  Kaya lang, dahil masama ang pakiramdam mo, di mo gaanong ma-enjoy. Heto ang ilan sa mga iyon:

 

1. Walang iuutos sa iyo. Pahihigain at pagpapahingahin ka lamang. Hindi muna uungkatin ang mga tungkulin at gawain mo.

2. Kung may pasok ka, papayagan kang lumiban sa eskwela. Sa hapon, pag-uwi ng kapatid mo, sasabihin sa iyong bilin ni titser ay magpagaling ka.

3. Bibilhan ka ng softdrinks na Mirinda o kaya ay Royal. May kasama iyong Skyflakes na isang buo at wala kang kaagaw. 😉

 

image of a glass of orange softdrink, borrowed from fotosearch.com

kalakaran nang painumin nito ang maysakit/ fotosearch.com

4. Paiinumin ka ng hilaw na itlog para raw mabilis kang gumaling. Bubutasan ng Tatay mo ang itlog na Tagalog, gamit ang palito ng posporo. Pipisilin mo ang iyong ilong at pipikit ka para pag ininom mo, di mo maaninag na gumagalaw- galaw pa ang egg yolk sa loob nito. Tuluy-tuloy lang ang paglunok. Pagmulat mo, mari-realize mong buhay ka pa rin, maysakit nga lang.

5. Ang mga tao sa inyong bahay, dadalhan ka sa iyong higaan ng mga paborito mong laruan at mga babasahing maraming pictures. Maski pa wala ka sa mood maglaro at masakit ang ulo mo’t di kayang magbasa, dapat mong tanggapin ng maluwag sa loob ang kanilang offerings.  Minsan- minsan lang sila mag-care. 🙂

 

image of a sick child with her favorite toy, borrowed from fotosearch.com

karaniwang itinatabi sa batang maysakit ang kanyang laruan/ fotosearch.com

 

6. Bago mag-tanghali, ang adult na naiwan sa inyong bahay ay tatanungin ka kung ano ang gusto mong kainin sa pananghalian. Sabihin mo dapat ang gusto mo dahil madalang ang mga pagkakataong tinatanong ka ng ganoon.

7. Pag-uwi ng Inay mo bago gumabi, may pasalubong siya sa iyo. Hindi iyon ang karaniwang dala niya sa inyong magkakapatid pag hapon – ang Mang Kepweng, Timbura at Marie. Mas malamang, ang pasalubong nya sa iyo ay saltine crackers. Ang saltine ay manipis at malasang crackers na itinuturing na sosyal sa amin noong ‘80s. Ipinagkakaloob lang ito sa mga bata under special circumstances.

8. Pagdating ng gabi at mataas pa rin ang iyong lagnat o kaya ay nagdi-diliryo ka pa sa trangkaso, malamang ay tatabihan ka sa pagtulog ng iyong Inay. Hahaplus-haplusin niya ang iyong buhok, pabulong ka nyang tatanungin kung saan mo gustong pumunta pag magaling ka na at kakantahan ka nya hanggang sa ikaw ay makatulog. Ginagawa ito ng mga nanay doon sa amin maski ang batang maysakit ay malaki pa sa damulag at dyahe nang kantahan ng lullaby.

 

image of a mother putting her child to sleep, borrowed from fotosearch.com

Ipinaghehele hanggang sa makatulog/ fotosearch.com

 

Kung tutuusin, masarap magkasakit, dati. Ang mga bagay na karaniwang ipinagkakait sa isang bata, maluwag nang ibinibigay sa kanya pag siya’y tinamaan na ng mahigpit na ubo, lagnat o trangkaso. Ang mataos na hiling sa puso ng isang bata – ang mapansin – ay nagiging abot-kamay na lamang pag siya ay nagkakasakit. Maya’t maya ay may lumalapit sa kanyang higaan para salatin ang kanyang leeg at noo at para alamin kung ano ang makakapag-pagaan sa kanyang pakiramdam.

 

Ngunit, delikado rin ang magkasakit sa isang malaking pamilya. Hindi lang ang posibilidad na magkahawahan ang mga miyembro nito ang problema. Panganib din ang dala ng selos na bunga ng mga pribilehiyong extended sa batang maysakit.

Halimbawa, habang iniaabot ng kapatid sa maysakit ang Mirinda at skyflakes, tiyak na ora mismo’y maiinggit siya. Gugustuhin niyang siya ang humiga at mag- buhay-prinsipe o buhay-prinsesa. Pabulong nyang sasabihin sa maysakit na tigilan na nya ang acting kung ayaw nyang matambakan ng assignments sa school.

Sa mga pagkakataong ang pagkakasakit ay umaabot ng tatlong araw o higit pa, nararamdamang tumitindi ang tension sa sambahayan. Napapansin ng lahat na ang maysakit ay nagiging paborito. Gayon din, na naipapasa ang kanyang household duties sa kapatid nyang sinundan at sa kapatid nyang sumunod sa kanya. Sa pangkalahatan, hindi mabuti ang epekto nito. Dito nag-uumpisang ma-develop ang kanilang murderous tendencies.

 

a violent image of sibling rivalry, borrowed from 2.bp.blogspot.com

madugong imahe ng sibling rivalry/2.bp.blogspot.com

 

Pag walang nakatingin, sasalisi sila sa kwarto ng maysakit. Yuyugyugin nila ang huli at sasabihang bumangon na. Pagbabantaan nila siya at pangangakuang pagbabayaran niya ang lahat pag siya ay magaling na. Makakaasa kang tutuparin nila ang kanilang pangako. 😉

 

Ikaw, sakitin ka ba dati? ^_^

 

a sick teddy bear

may sakit na teddy bear/fotosearch.com

 

* Huling binago ng may-akda noong ika-5 ng Nobyembre, 2010, para idagdag ang ika-anim sa panghuling talata.