Posts Tagged ‘napag-iiwanan’

unahan sa bawat pitik ng sandali

image of a family watching tv, borrowed from t2.gstatic.com

Habang nakikinig tayo sa balita, nangyayari ang susunod na balita/ 4kidstv.org

 

 

image of Jim Thorpe, borrowed from t3.gstatic.com

Ang laro ay para sa maliliksi/ lollylegs.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image of a clock ticking, borrowed from t3.gstatic.com

Pagkabasa mo nito, tapos na/ t3.gstatic.com