Posts Tagged ‘keep afloat’

Dito

                                         image of the world held in a pair of hands

Dito…

… sa mundong lihis

at buhay na puno ng hinagpis

naghahanap tayo

ng mga katiyakan

maliban

     sa pagsikat ng araw sa umaga

     pag-ihip ng hangin sa hapon

     at pagdating ng buwang malamlam.

 

sa mundong maligalig

at buhay na tigib ng pasakit

naghahanap tayo ng kasiyahan

inaaninag natin

     sa tawa ng mga bata

     sa ngiti ng matanda

     sa akbay ng kaibigan

     sa yakap ng minamahal.

 

image of filipino children laughing

Nakakapagpasaya ang kanilang mga tawa

 

sa mundong tiwarik

at buhay na hitik sa panganib

naghahanap tayo ng munting kaligtasan

kapirasong masisilungan

     sa makulay na patalastas

     at masasayang balita

     sa naitagong kulubot

     ng magandang mukha.

 

sa mundong malupit

at buhay na sa dusa’y liglig

naghahanap tayo ng mga bagay na maririkit

nililibang ang sarili

     sa pagkaing matatamis

     magagarang damit

     matuling sasakyan

     sapatos na kaibig-ibig.

 

image of a red pair of shoes

Gumagaan ang mundo pag may magandang sapatos/ /t2.gstatic.com