Posts Tagged ‘ilog na marahan ang daloy’

Ulan at pamamahinga

Image of water in the river flowing

Kung napapagal, mainam ay dumaloy ng marahan/ eclipse-away.deviantart.com