Posts Tagged ‘hope of deliverance’

Mga Tahi at Paso

image of a heart with bandage and stitch

Nasusugatan ang ating mga damdamin/ shutterstock.com

Mahirap ding magpagaling ng sugat. Pag nasusugatan kasi, ibig sabihin, mayroong nasisira sa katawan. Iba- ibang klase rin. May sugat na lilinisin lang, pahahanginan at makalipas ang sandaling panahon, magaling na. Mayroon namang kailangang operahan, tahiin ang mga gilid at i-therapy bago pa maghilom at bumalik sa dati. Taon ang bibilangin bago manag-uli.

 

 

May sugat na mababaw, may sugat na malalim. May sugat na kayang-kayang indahin at sabi nga’y malayo sa bituka. May sugat na kahit matagal na,  pana-panaho’y may dala pang sakit, delikado pa rin at maaring ikamatay.

Ganoon din naman sa paso. Pag bigla tayong napapahawak sa bagay na mainit o di kaya ay napapatakan o nabubuhusan ng mainit, nalalapnos ang ating balat. Kaagad dadaloy ang tubig papunta sa parte ng balat na nainitan para kontrahin ang epekto ng pagkapaso. Kaya nagkakaroon ang balat ng lapnos. Isa raw self-preservation mechanism ang pagkakaroon ng lapnos, paliwanag ng agham.

 

Iba-ibang degree rin ang pagkapaso. Pag unang degree lang, makalipas daw ang sandaling panahon ay nanunumbalik na sa dati ang balat. Pag sa ikalawang degree naman, nagkakaroon na ng paltos o blisters. Hindi agad naghihilom. Kung malaking parte ng balat ang naapektuhan, matagal-tagal na gamutan daw ang kailangan.  Napapagaling daw naman ang ganito at nagagawan ng paraang hindi gaanong halata.

image of a medical scissor and thread for stitching surgical wound

Kailangang tahiin para muling maghilom/ umm.edu

Pag sa ikatlong degree na, alanganin. Malamang ay bubuka ang balat, mai-expose ang bahagi ng katawang tinatakipan nito at maaaring magkaroon ng infection ang katawan. Kadalasan, kailangang operahan at i-graft na ang skin para palitan ang nasirang sapin at magkaroon muli ng proteksyon ang katawan. Kung hindi raw magagawa ang ganito, ang balat na nakabuka ay magnanaknak at ang sugat ay maaaring ikamatay ng may katawan.

 

Kung ang sugat ay may dala laging hapdi at kirot, ang sunog o paso naman ay kadalasang may dalang trauma sa nakakaranas. Naririndi raw ang taong napapaso ng matindi, nasa-shock siya lalo na kung mukha at kamay ang napipinsala at matapos,  ito’y nagreresulta sa matinding pagkatakot ng biktima at pag-iwas niya sa mga bagay na maaring makapaso. Mas madalas, ang sugat ay nag-iiwan ng marka sa balat o peklat – paalaalang minsan, may karahasang naganap. Mayroong napunit, may nasira at may nasaktan. Ang pagkapaso naman ay madalas may iniiwang mensahe – hindi na muli, hindi na mauulit pa ang ganoong sakit.

 

Habang ang tao raw ay tumatanda, unti-unti, nababatid niya ang mga bagay na nakakasugat at nakapagdudulot ng paso. Marami sa mga iyon ay kanya nang naiiwasan. Nalalaman nya na ang mga bagay na nakakatusok at nakakasakit. Nalalaman nya na ang mga bagay na maiinit at sobrang lamig. Natututo syang mag-ingat sa katawan. Natututo siyang magtantya, manimbang at kumuha ng tiyempo para iligtas ang sarili mula sa kapahamakan.

Pero sa kaparehong panahon, kung kailan ang mga sugat ng pagiging bata ay peklat na lamang, kung kailan ang mga paso ay napawi na, noon naman naipakikilala ang tao sa mga sugat at pasong hindi physical. Mga sakit, hapdi at pasong sa damdamin tumama at nagmarka. Mga karanasang nag-iwan ng kaba, takot at pagkaligalig na walang panlabas na anyo – tanging ang mga nakakaranas ang nakababatid. Maaring sa biglang tingin, ang mga iyon ay tila gasgas lamang at galos. Maaring tila mumunting daplis na pansamantalang nilagyan ng band-aid – maya-maya lang ay ayos at magaling na. Ngunit hindi pala.

 

image of a young girl wounded

Maraming sugat sa katawan ay natatamo habang bata/ medicmagic.net

 

Kadalasan ay hindi. Naroroon pa rin ang hapdi at pangamba – natatakpan lamang. Nagagawan ng paraan ng may katawang pagmukahaing hindi halata. Parang wala lang. Parang hindi sila nangyari. Ngunit naroroon – nakabaon, nakaukit. Sa mga biglaan at di-inaasahang pagkakatao’y nanariwa. At nabubuhay muli ang kaba, tahimik na dumadaloy ang mga luha at muli, bumabalik ang mga hinagpis at agam-agam ng kahapon. Naisisiwalat sa mga lumalapit. Ah, ang taong ito pala ay sugatan!

 

Saan galing ang mga sakit at pag-iwas? Sa mga sakuna at bigwas ng kapalaran, sa mga pagpapasyang mabibigat, sa mga pangarap na tinangka at di-naabot? Sa mga di-napaghandaang paglalayo,  sa mga kahihiyan at kabiguang dinanas, sa mga pagkakait at pagkasiphayo? Sa mga pag-asam na di-nabigyang katuparan, sa mga pagkasabik na di-natuldukan, sa mga damdaming di-nakatagpo ng katapat?

O, doon sa sinasabing mga pagmamalupit ng tadhana? Sa mga hidwaang di-naresolba, sa pagmamalupit ng iba o sa paninikis ng sarili? Sa mga impit na hiling na walang nakarinig, sa mga panalanging di na nausal, sa mga pahimakas na di na nabigkas?

 

image of a bandaged hand

Kailangang linisin at gamutin ang sugat/ manukahoney.net

Bibihira raw ang taong walang kinikimkim. Lagi, may bahagi ng pagkatao ng taong huwag lang di masaling ay kikirot. May sensitibo siyang bahagi. May parte ng siyang bibigay sa kaunting sagi. At hindi raw laging may lunas na maaapuhap, hindi laging may lilim na masisilungan at hindi laging malapit ang lugar ng kaligtasan. Hindi rin daw madaling makatagpo ng uunawa. O, handang umunawa. Lalo’t higit, iyong taong kayang tumanggap – ito ang mga bahaging mahahapdi, mga depekto, mga ekis ng katauhan.

 

Pagkakatapos raw ng gera, badge kung ituring ang mga tahi at paso. Alalaon baga, iyo’y mga bagay na iginagalang sa loob ng tahanan, naipagmamalaki sa mga inuman at kasiyahan, at, kapagkaminsan, kinikilala at pinararangalan pa ng pamayanan.

Ngunit ngayon ay payapa. Walang sigalot na humahati ng matindi sa mga mamamayan. Walang nangagkalat na mga armas na maaring makasakit. Walang mga pagsabog na maaring kumitil ng buhay o mag-iwan ng trauma. At least, wala sa malapit sa atin. Sa gabi, ikinakandado natin ang ating mga bahay at natutulog tayo ng mahimbing.

 

Subalit ang araw-araw na pamumuhay raw ay tila walang-katapusang pakikihamok. Isa raw itong tuluy-tuloy na pakikibaka laban sa pagkainip, sa paulit-ulit na paghabi ng parehong disenyo ng buhay at walang-humpay na pagsalag sa mga hambalos ng kapalarang tila ayaw magbigay maski isang pulgada.

Anupa’t tila isa itong laban sa pamumuksa ng talaksan ng mga detalyeng nag-uunahan sa ating pansin, ng isang libo’t isang impluwensyang nais humubog sa ating mga pagkatao at ng daluyong ng mga pagbabagong nagsasabing sila’y ating yakapin bago pa man tayo maging handa. Ano nga ba’t tila isa itong digma – para sa ating katinuan, katatagan at kakayahang kumilos at magpasya. At pana-panahon – nagugurlisan pa rin tayo, o, nasusugatan mismo ng malalim, nalalapnos pa rin ang ating mga balat at sumisibol pa rin sa ating mga dibdib ang takot.

 

Ngunit pinipilit nating maging masaya. O, higit pa riyan, pinipili natin ang maging masaya. Tinitipon natin ang mga piraso ng buhaghag na sarili, kinikimpal ang mga iyon, nilalagyan ng hugis, hinihipan at pinaandar. Pinagagalaw natin ito at binibigyang-buhay. Ginagatungan natin ng pag-asa – may pundasyon man o wala. Gumagawa tayo ng mga bagong padron – maliliit man o malalaki. Nilalagyan natin ng kulay ang mga araw. Binibihisan natin ang mga sarili at ginagawang disente. Kahit pa batid nating ang nasa loob ng mga iyo’y katawang may mga sulsi, may mga tagpi at may mga naiwan pa roong mga pekas. Kahit sabihin pa, ang nasa ilalim niyon ay katauhang may mga tahi at paso.

 

At naniniwala at umaasa tayong tayo ay gagaling ng lubusan. Na anuman ang mga karanasang lumatay,  ang mga pait na dinanas at ang mga pagkabigong minsan ay nagpahina at nagpayupyop sa ating mga pagkatao – ang mga ito ay ating mapapangibababawan. Na kung hindi man kayang pawiin ang mga peklat, kaya namang hagkan paalis ang mga sakit at takot na dala nito. Na kaya nating humakbang palayo sa landas ng pagkalito.

 

image of the sea and the horizon

Kaya nating tanawin ang bukas ng may sigla at pag-asa/ psxextreme.com

 

At bubukas tayo muli sa mga posibilidad. Na bubuti pa rin ang buhay. Na kaya pa nating magmahal at maaari pa rin tayong mahalin. Na kaya pa nating gumawa ng mga bagong salansan at bumanaag ng bagong bukas. Na kaya nating muling yakapin ang mundo at intindihing kabahagi tayo sa pag-ikot nito. Na kaya nating magluwal ng bagong pag-asa – para sa iba at para sa sarili.

 

Tayo ang mga naiwan. We are the survivors.

 

* Ang sanaysay na ito ay impluwensyado ng mga sinulat nina Johann Wolfgang von Goethe (partikular ang Candide), Mary Shelly (Frankenstein), Ralph Waldo Emerson (Self- Reliance and Other Essays) at Henry David Thoreau (Walden). Sa limitadong antas, impluwensyado rin ang sulatin ni Stendhal (The Red and the Black) at ng ilang sanaysay ni Jonathan Swift.

 

Please see:

 

For stitching wounds – http://www.gagazine.com/how-wound-stitching-is-done/

For Burns, illustration – http://www.doereport.com/generateexhibit.php?ID=38012

Para sa pagkasunog ng balat  –  http://fil.wikipilipinas.org/index.php?title=Pagkasunog_ng_Bal%C3%A1t

For Romantic Literature and Poets of the Romantic Movement –

http://lorribrown.suite101.com/romantic-literature-a43952#ixzz1ZotJvQ2L

 

Isang araw…

image of a desperate man, borrowed from etc.usf.edu/clipart

Dumarating sa puntong nagsasanga-sanga lahat/ etc.usf.edu

Sa buhay natin, minsan, dumarating tayo sa puntong para bang ayaw na nating sumulong. Iyon bang nagpasya na tayong dito na lang, huwag nang humakbang pa sa dako roon dahil nakakatakot. Tapos, labag man sa ating kalooban, pipilitin at gagawin natin ang lahat para mapanatili ang mga bagay-bagay sa paraang siya na nating nakasanayan.

 

Maaaring kabaligtaran ito ng isang parte ng pagkatao nating laging naghahanap ng bago. Iyong bahagi nating laging bukas sa kakaiba, handang sumubok at magtiwala sa mga panibagong karanasan. Iyong bahagi nating hindi iwas masugatan at mabilis lang magpagpag ng mga galos. Pero kako nga, nangyayari ang pangingibabaw ng parte nating ingat na ingat, kundi man, balot ng pangamba.

Hirap tayong tukuyin kung kailan at saang punto ito nag-umpisang manaig. Sabi ng marami, pag tumatanda raw, nagiging konserbatibo ang pananaw ng tao at gayon din ang kanyang pagpapasya at mga kilos. Ang sabi naman ng iba, nangyayari raw ito matapos na ang isang tao ay mapasabak sa kabit-kabit at mabibigat na problema. Defense mechanism daw ito ng tao para iwasan ang mga posible pang sumunod na suliranin. Pero paano na kung pareho? Nalintikan na. Hindi ba at sadya namang kung kailan papatanda ang tao ay saka sunud-sunod ang kabig ng kanyang mga responsibilidad at dalahin?

 

Kung pagsasama-samahin natin ang patas ng social expectations at ang sapin ng self-expectations, madaling makitang mas marami sa kanila ay hindi natin natutupad. Pag ito ang timbangang ating ginamit, hindi mahirap matayang ang dami ngang kulang. At pag umabot sa ganito, hindi malayong mangyaring halos mapaluhod tayo. Iyong tipong hindi na natin halos alam kung saan tayo susuling? Iyong parang ang bigat nang magpatuloy dahil binabato tayo at hinihila sa iba’t ibang direksyon?

Sa ayaw man natin o sa gusto, mapipilitan tayong liitan ang ating mga hakbang, kiputan ang ating mga galaw at pagkasyahin ang mga sarili sa kakapiranggot na espasyo. Mabubuhay tayo sa gayon sa mga kabisadong pintig at daan. Ninipisan at pasisimplehin natin ang ating inaasahan at mga hangad sa buhay. At sa sarili, tila sinasabi nating baka mas maigi na ang ganito kaysa sa harapin natin ang tyansang muling mabigo at masaktan.

Para ngayon tayong asong ikot ng ikot sa iisang lugar. Hindi mapagpasyahan kung uupo, dadapa o hihiga. Larawan tayo ng pagkabalisa. Hindi natin alam ang gagawin. Paulit-ulit ang ating galaw subalit walang tiyak na natatapos. At, bawas ang ating sigla at kagustuhang lumaban, ‘ika nga.

 

Image of the comedian, Charlie Chaplain

Paulit-ulit ang kilos sapagkat di makapagpasya/ en.paperblog.com

Umiinog lang ang ating buhay na walang kakaibang hatid – dinaraanan ang umaga, tinitiis ang maghapon at hinihintay na matapos ang gabi. Ngumingiti tayo ng matipid kung kinakailangan, nagbibigay ng tulong kung nilalapitan at tumatango maski hindi siguradong sinasang-ayunan ang mga tao’t bagay. Nagkakaganyan tayo. Nagiging mekanikal ang mas marami sa ating mga ginagawa sa araw-araw.

Pana-panahon, gusto nating i-break ang impasse. Gusto nating tapusin ang ganitong yugto at umigpaw sa kasunod. Pero, paano? Saan tayo mag-uumpisa? Gaano katagal kaya natin maaring ikulong ang isip at sabihang huwag munang mag-isip ng kumplikado? Ilang dosenang paraan kaya mayroon para panahimikin ang damdamin at kumbinsihin ang sariling ang kawalang-pakiramdam ang mas makakabuti para sa lahat? Kinasasabikan din natin ang araw na kakalagin natin ang taling sa sarili ay tayo mismo ang nagpulupot.

 

Subalit isang araw, walang abug-abog, bigla na lang tila gagaan ang mga pasanin. Ang malaking tanong na iniiwas-iwasan natin ay haharapin  ng walang kaba. Na para bang isang kaibigang nakatampuhang sa di-sinasadya ay nakasalubong? At matapos ang pag-uusap ng dalawa, mapapagtantong ang alitan palang naglayo ay bagay na wala lang – maliit na isyung napalaki ng di-pag-uusap.

Ang malaking tanong pala ay di ganoon kalaki – naunahan lang ng ating takot at pinabigat ng pangamba. Ang maliliit at kabit-kabit na mga tanong pala ay karaniwan nating nakakasalubong at karaniwang kinakaya. Na kung babalikan natin ang kabuuan ng ating mga ikinatakot at ikinabahala sa matagal, lalabas na tila higanteng di-pagkakaintindihan lamang sa pagitan ng sarili nating kumakaripas ng takbo at ng sarili nating mabini kung maglakad. Isang banayad na dampi ng hanging dumaan ang magsasa-ayos sa sentimyentong malaong kinandili at pinahinog.

 

image of two persons talking while walking, borrowed from aurorahealthcare.org

Ang pag-uusap at paglalakad ay nakakagaan/ aurorahealthcare.org

 

Katulad nang minsang may mabigat tayong binabata. Dumating ang isang kakampi – isang kaibigang hindi sobrang babaw ngunit di rin naman sobrang lalim. Napadaan lang siya at ating inayang maglakad. Nakipagkwentuhan tayo ukol sa mga ordinaryong bagay – ilang detalye sa trabaho, mga kaganapan sa pamilya at huling lakad ng barkada. Wala roong seryosong paksang tinalakay, walang malalim na paglalahad at walang hagulgulan at yakapang naganap. Pero matapos natin siyang ihatid sa kanyang sakayan, nakaramdam tayo ng bahagyang kapayapaan. Napangiti tayo kahit paano. Anupa at tila kaya naman palang dalahin ang mga problema. Kaya palang kalasin ang mga buhol.

Sa biglang tingin, tila walang nagagawa ang magpaikut-ikot kundi aksayahin ang ating oras at pagurin ang ating mga paa. Na walang nararating ang pagtutumpik-tumpik maliban sa pabalik-balik na pagtimbang sa mga dati nang konsiderasyon. Na walang nalilinaw ang paulit-ulit na pagkanaw sa malabong tubig, kundi lalo pa itong palabuin.

 

image of a woman passing the time, borrowed from reginaseib.com

Panahon ang nagbibigay ng tamang sukat at perspective/ reginaseib.com

Subalit may isa pa nga palang nagagawa ang panahon, bukod sa paghihilom ng sugat. May kakayanan nga pala itong bigyan tayo ng tinatawag na perspective. Tinuturuan nga pala tayo nitong masukat ng wasto ang mga usapin at mailagay sila sa dapat kalagyan. Tinutulungan tayo nitong bumuo ng kahulugan mula sa mga naranasan at inaalalayan tayong maipwesto sila sa mga balakin natin sa hinaharap. Nagkakaroon tayo ng bagong kaparaanan kung paano  susuungin ang masalimuot na daanan. At noong kala nating naisuko na natin ang malaking bahagi ng ating pagkatao sa pagkukunwari at paglimot, muli tayong nakasilip ng kamunting makulit na pag-asa. 🙂

 

Kahit anong tagal pa, isang araw nga pala, ito ay susungaw din… 😉


Possibly Related Posts:

 

Pag-asang Alis-dating

malikhaing langit para sa batang makulit