Posts Tagged ‘give thanks’

Salamat

trschools.com

Sa pagtuturo sa akin paano muli kumampay, lumangoy at makitungo – salamat. Sa matiyagang paggabay sa akin paano magmahal, umalalay at magbigay – salamat. Anumang maliit na mayroon ako sa ngayon, dahil ito sa iyo. Salamat.

Akala ko dati, alam ko na ang mga lihim ng buhay at batid ko na kung paano sumabay. Akala ko dati- malawak na ang aking pananaw. Sa aking hinagap, inisip kong marunong na ‘kong umigpaw. Mali ako. At hindi ko ito malalaman kung hindi dahil sa iyo.

Sa pag-intindi ko noon, gamay ko na ang umunawa ng mga pangyayari at bagay-bagay. Hindi pala, hindi sadya. Ang isip ko mandi’y punung-puno ng mga agiw, alikabok at mga haka-haka. Ang mga kilos ko ay balatkayo, makikitid at animo’y sa bata. Isa pala akong musmos sa katawan ng matanda.

Walang bagay sa akin ang magkunwari, magmalabis at magmarali. Sa makipot kong mundo, ako ay nagpapakatayog at alam ay tanging pansarili. Sapagkat bihasa sa paghahabi ng mga salita, mabilis magpasakalye ng di-nahahalata – inakala ko, ang mundo’y laruan at munti ko lang bangka. Kung di ka dumating marahil, tuluyan nang napariwara.

Sana nga’y hindi pa huling ang gaya ko ay matuto. Sana nga ay pwede pang hutukin ang punong malago.  Sana nga sa mga bagong pananim, pag-asa’y kasabay tutubo. At mabibigyang-anyo ang bagong ako. Salamat, nariyan ka, inaalalayan ang ‘sang tulad ko.

Salamat sa pagpapaliwanag sa kahulugan ng paggalang. Salamat sa pagtuturong may saysay ang pananahimik. Salamat sa pagpapakilala sa mga bagong anyo, kulay at gamit. Salamat at ikaw ay ikaw.  Salamat sa pagbibigay-tanglaw.

Salamat sa paglulugar ng mga bagay na luma. Salamat sa pagpapakilala sa ‘kin ng bago at tama. Salamat sa pagsabay sa paglalakad at sa paghila tuwing kailangang tumakbo. Salamat sa kakaibang tanawin at sa pakiramdam na may panibagong kayang tunguhin. Salamat at ika’y aking natagpuan. Salamat sa iyo, di mo ako iniwan.

Salamat.

shairy.com