Posts Tagged ‘burglar makes clean break’

Tawagin ang Pulis

image of a double-locked heart

Kailangang tiyaking walang makakapasok/ shutterstock.com

 

 

Doble ang kandado ng aking puso. Mahirap na. Sa panahon ngayon, delikado. Baka may makatalilis papasok. Mataas din ang ipinagawa kong bakod. At may sentri, para sigurado. Ang dami kayang masasamang-loob? Kung may magtatangka, maigi na iyong may kakayahan ka rin namang lumaban at ipagtanggol ang matagal mo nang iniingatan.

 

 

Pero, ano’ng nangyari? Isang araw, may nakasipat sa lunggang pinagtataguan ko. May nakapansin, sa kung anong dahilan, sa kung paano at bakit.  Wala naman munang ginawa. Wari ko’y nagmasid at nagmanman lang muna. Kinilala ang mga taong labas-masok sa loob ng bakuran. Nakipaghuntahan sa gwardyang animo’y nagtatanong lang ng direksyon. Nakipagmabutihan sa mga tagaroon. Hanggang sa ako mismo’y nasanay nang nakikita siya sa lugar. Tumatango na rin ako minsan sa mga kapirasong pagbati. Iyon na pala iyon, hindi ko man lang namalayan.

 

 

image of a burglar

Mabilis nya lang natawid ang mga alambre/ artistsvalley.com

Gabi yata, nang mangyari ang di-inaasahan. Wala akong paghahanda, wala sa aking hinagap. Pagtingin ko, andoon na siya sa loob. Nakuha pang ngumiti. Napatda ako sa aking kinalalagyan. Hindi ko alam kung sisigaw ako o tatakbo palayo. Tiningnan ko ang mga bagay sa paligid, tinatantya ko kung anu-ano ang mga pwedeng ihagis sa kanya sa sandaling isagawa ko na ang pagtakas. Humugot muna ako ng hiningang malalim, bago binitiwan ang tila walang-saysay na tanong, “Ano’ng ginagawa mo rito? May pahintulot ka bang pumasok?

 

 

Sandaling tila nalito rin ang kawatan. Akmang hahakbang sya papunta sa may pintuan. Sa pangalawa nyang hakbang ay bigla na lang syang huminto. Binilisan nya ang paglakad papunta sa aking kinatatayuan. Hindi ako makahulma, huli na nang mapagtanto kong wala na pala akong pwedeng takbuhan. Naipit na ako sa sitwasyong isang maling kilos at pwede kong ikamatay. Bigla, ang init ng pakiramdam ko sa silid na kung tutuusin ay may aircon.

 

 

image of an opened locked heart

Wala sa hinagap, hindi napaghandaan/ laketree.deviantart.com

 

 

Isang hakbang mula sa aking kinatatayuan, huminto sya at walang pasabing inabot ang aking mga kamay. Napatigalgal ako. Sa sandaling iyon, tila nawala ang aking dila. Isa lang ang kanyang sinabi, “Naparito ako para kunin ang sadyang para sa akin.” Iyon lamang at kami’y nagyakap.

 

 

 

Maaaring patugtugin ang videos sa ibaba:

 

 

 

 

* Hinihingi po ang inyong paumanhin, hindi pa rin tapos ang editing ng mahabang post ukol sa media. Medyo busy lang po sa mga personal na intindihin. Inilalathala po itong may paunang pasabing ang mga isinasaad ng narrator ay hindi necessarily na siya ring saloobin ng author. Basta, gusto ko lang kayong pasayahin at bigyan ng basahing pansamantala kaya ito ay nalimbag. Salamat sa pag-unawa.  🙂