Parang Puputok

 

Hello, ka-blogs! Pasaway daw ang pamagat ng post, hihi. Deterrence ang ibig nitong sabihin, isa sa mga laganap na prinsipyo sa ugnayan ng mga bansa o International Relations. It is the threatened use of force for political and military purposes. Stockpiling of arms ng mga bansa ang naging outcome ng patakarang ito… Siyanga pala, totoong tao si Professor, ang teacher namin noong nag-i-stutter in eight (8) languages, hahaha. Pero sa kaklase ko noon nangyari ang kwento, di sa akin and to a large extent, pinalabnaw ko na ang kwento. Para sa mga pamangkin din, kaya naisulat ang post. Isa pa, dito ko yata tinangkang i-introduce ang ideya – wala nang mga palayan – doon sa amin… Sana ay maibigan ninyo. Happy rainy season… 🙂

doon po sa amin

 

Minsan, tinawag ako sa recitation sa subject naming International Relations (IR). Ito ‘yong subject namin noong 600 pages ang required na basahin kada linggo. Ang professor namin dito ay ‘yong tipong nangongolekta ng Ph.D. Tinawag ako ni prof at ang sabi, pagkumparahin at pag-ibahin ko raw ang SALT I at ang SALT II.

 

 

Obi-wan kenobi!Alam ko ‘yon!’ Umabot hanggang doon ang pagbabasa ko ng lesson. Kaya, medyo listo, discuss-discuss naman ako. Dire-diretso. Panay passive voice pa ang English para impressive. Binubuo ko parati ang pagsasabi – Strategic Arms Limitation Treaty.

 

 

Habang nagsasalita ako, nakahalukipkip si Gleek professor. Ang mga tingin niya sa akin ay parang nagsasabing  alam niyang 46 lang ang IQ ko. Hindi ako nagpapa-apekto. Ang mga kaklase ko namang nasa unahan ko at gilid, yukung-yuko. Naghahabol ng pagbabasa habang pinapaliit ang mga sarili para…

View original post 244 more words

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

%d bloggers like this: