KM2: Sa Pamilihan ng Paniniwala

image of a man before a store display

Kakaunti pa noon ang pagpipilian/ cartoonstock.com

Bumili siya sa tindahan ng kahapon. Iilan lang noon ang nasa eskaparate – tumpok ng makasariling pag-asenso, bungkos ng malalalim na adhika at talaksan ng paniniwalang magpatangay sa agos. Pinili niya ang nasa gitna sa pagnanais na ibangon ang bayang lugami sa pagkabusabos. Sariwa pa ang mga peklat na tinamo sa kamusmusan noong siya ay nagpasya.

 

Alimpuhit ang kuyukot, pikit-mata niyang sinuong ang panganib at inigpawan ang takot. Lumabas siya sa madilim na yungib para sundan ang alingawngaw ng mga pwersang nagtutunggali sa dako roon.

 

Luwalhati ng bukas para sa nakararami – iyon ang pangako ng simulain. Ituwid raw ang lisyang kaayusang hawak niyong mga itinuring ang sariling maharlika ng lahi. Ugain at uk-ukin ang lipunang pinaghaharian ng mga hagom sa yaman at noong mga tila dikya kung kumapit sa kapangyarihan. Isantabi raw ang mga pansariling agam-agam, panibugho at pananaghili kung nais wakasan ang pananalasa ng mga bingi sa dumaraing at bulag sa lantad na kahirapan.

 

Baon ay kakarampot na dunong, hugot sa kapos na karanasan – kasama ng iba pa ay tinahak niya ang landas ng pagbabaklas ng mga haliging malaong kinilalang sagrado at banal. Nasaksihan niya ang ilang pagmamalabis. Narinig niya ang halinghing ng mga nagtatamasa sa pulot-pukyutan ng bayan. Sa daan ay nakasalubong niya ang ilang kabayanihang nagpatibay sa kanyang paninindigan.

 

caroon image of a bird signifying belief

Ibong simbolo ng adhikaing lumaya/ unshred.blogspot.com

 

Sa ngayo’y maihahalintulad siya sa manananggal – kalahati ng katawan ay nakalapat sa lupa at kalahati ay pumapagaspas sa ere. Kinatatakutan ng marami sapagkat bukod sa nangangalumata, may kakayahan raw siyang mag-ibang anyo at manggahis ng mahihina. Ang mga karanasan niya sa pakikihamok ay pinangingilagan. May ilang nakakaalam na isa syang dating mandirigmang naging manggagamot – bihasa sa pagtatanggal ng tinik at matiyaga sa pagpapagaling ng sugat ng iba.

 

Sa tuwing didilim, nagtitingin siya sa mga makabagong tindahan ng paniniwala. Iba na ang itsura ng pamilihan. Iba na rin ang mga nakahilerang produkto – pluralismo, pag-unlad base sa teknolohiya at pira-pirasong pangarap na maaaring kumpunihin at ibenta sa pandaigdigang kalakalan. May mga naglalako rin ng samu’t saring pag-asa – may orihinal at may huwad. Hindi gaya ng dati, hindi madali sa kanya ngayon ang magpasya sa bibilhin.

 

image of a chicken deciding on what to read

Hindi madaling mamili sa ngayon/ savagechickens.com

 

* Ang post na ito ay inilalathala bilang suporta at hindi bilang kalahok sa patimpalak na Kamalayang Malaya. Ang nilalaman ay impluwensyado ng post ni duking na Silangan at Kanluran habang ang istilo ay hiram kay banjo ng blogspot.com. Salamat sa kanilang dalawang mga idolo ko sa pagsusulat.

Nagpapasalamat rin si dpsa kina anini at sphere ng wordpress.com para sa kanilang pag-imbitang lumahok at sa kanilang masipag na pagdalaw dito sa site. Munting handog ito kay taympers, ang blogger na siyang totoong may kakayahang magbahagi ng mga kwento ukol sa rural life.

Goodluck sa mga kalahok! 🙂

One response to this post.

  1. […] KM2: Sa Pamilihan ng Paniniwala – pagpili ng paniniwalaan […]

Sarado na ang mga puna.

%d bloggers like this: